Inspirerende huiskamerbijeenkomst bij De Dienstbode

‘Langer thuis’ klinkt leuk…
… maar er zijn helden nodig om het verschil te maken.

Inspirerende huiskamerbijeenkomst bij De Dienstbode
Op vrijdag 24 mei was er een huiskamer-event bij de Dienstbode De Driehoorne in Alphen aan den Rijn. Verzekeraars, woningbouwcorporaties en zorgorganisaties, PGB budgethouders en Per Saldo ontmoetten elkaar ter plekke, om over langer thuis en de praktische consequenties daarvan te spreken.

Het klinkt leuk en aardig, maar hoe regel je dit in een samenleving die nu al wordt gekenmerkt door budgetkortingen, personeelsgebrek en een “bijna” verstikkende regelgeving en bureaucratie? Dan heb je zorghelden nodig, die de boel op de kop durven te zetten.

Panel onder leiding van Astrid Joosten gaf de voorzet…
In het panel werd onder leiding van Astrid Joosten het nieuwe woonzorgconcept van De Dienstbode uitvoerig besproken. Hoe kan deze innovatie de ouderenzorg veranderen? Is dit Dienstbode-concept het antwoord op de uitdaging ouderen langer thuis te laten wonen?

Maria Bakker (de zorgondernemer achter De Dienstbode), Sita Tjepkema (bestuurder van Driehoorne), Guido Blom (bestuurder bij Fundis) en professor Bram Wouterse belichtten het vernieuwende karakter van De Dienstbode van diverse kanten.

Initiatiefnemer Maria Bakker gaf het antwoord: u belt en wij komen.
“Dit is wat De Dienstbode zo uniek maakt. De klant van De Dienstbode hoeft zich niet meer aan te passen aan de mensen of organisaties die zorg aan leveren. Wij van De Dienstbode komen langs. Of het nu overdag, in de avond of zelfs ‘s nachts is: de klanten kunnen op ons rekenen.”

Hoe wordt dit gefinancierd?
De Dienstbode is anders dan een reguliere zorgorganisatie. De Dienstbode concentreert zich op mensen die het echt nodig hebben, dus die het met één of twee keer per dag een zorgmoment niet meer redden. Daarom concentreert De Dienstbode zich in de grotere servicecomplexen, waar de vraag naar deze uitgebreide en on-planbare zorg veel voorkomt. Door deze concentratie heeft De Dienstbode geen verlies aan reistijden en kan alle tijd worden besteed aan de klant. Verder is De Dienstbode een klein bedrijf, met aan het hoofd een verpleegkundige die als zorgondernemer haar eigen Dienstbode runt. Er zijn geen dure kantoren, er is geen overhead en als zorgondernemer beslist zij zelf welke extra zaken De Dienstbode aan de klant wil bieden. De Dienstbode betaalt dus de extra service die aan de klanten wordt geboden. De financiering gaat via het Persoonsgebonden Budget. Soms lastig, duurt vrij lang, maar uiteindelijk lukt het met name de familie om het te regelen. De verzekeraars kunnen op dit terrein wel een omslag in denken gebruiken om dit voor de familie eenvoudiger en toegankelijker te maken. Het alternatief is een plek zoeken in een verpleeghuis. Dat is dus niet de bedoeling van het langer thuis wonen.

Reacties van de aanwezigen
Vanuit de aanwezige woningbouwcorporaties was de reactie eenduidig: wat ons betreft een prima oplossing voor een steeds groter wordend probleem. Zeker in de grote steden slaat vooral ook de eenzaamheid en afhankelijkheid toe. Doen dus. Vanuit de financiers (zorgkantoor) waren er vooral vragen over de kwaliteit, continuïteit en natuurlijk het gebruik van het PGB. Opvallend is ook dat met name het PGB binnen de Zorgverzekeringswet op meer weerstand moet rekenen dan binnen de Wet Langdurige Zorg. Daar is nog een weg te gaan.

De conclusie van een ochtend in de huiskamer
Zoals bij veel nieuwe initiatieven: je hebt pioniers en durvers nodig om een nieuw concept zoals De Dienstbode te starten. Alle aanwezigen zijn het erover eens dat Maria Bakker een voortreffelijk ondernemer en ook ambassadeur is van haar eigen Dienstbode. Er is veel ruimte voor dit concept en de groei in Dienstbode zal snel kunnen gaan. Naast de Dienstbode in Alphen aan den Rijn zijn er inmiddels ook Dienstbodes in Dordrecht en Rotterdam.

A&F Coöperatie organiseert en coördineert de groei
Stichting Aafje en Fundis participeren samen in deze coöperatie. Met de aangesloten zorgondernemers vormen zij het ledenbestand van deze coöperatie. Doel is om binnen de werkgebieden van deze twee zorgorganisaties een serie Dienstbodes te introduceren. Om op deze manier ook echte invulling te geven aan de gedachte van ‘langer thuis’. Zoals aangegeven bij de start van dit verslag: klinkt allemaal leuk, maar doe het maar eens. Welkom bij De Dienstbode!

Hans van Putten & Sietske van Duren
Bestuurder en directie A&F Coöperatie

Deel dit bericht:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email