Over ons

Welkom bij A&F Coöperatie

Klantgerichtheid en ondernemerschap zijn, samen met de financiering via het persoonsgebonden budget, essentieel voor vernieuwing en verbetering binnen de (langdurige) zorg in een kleinschalige setting.

Om de nieuwe aspecten inspraak, transparantie en medezeggenschap toe te voegen is er gekozen om te werken vanuit een coöperatie. Deze coöperatie bestaat uit leden die samen het beleid en de toekomst bepalen. De eerste twee leden zijn de twee initiatiefnemers.

Maatschappelijk ondernemen

Het coöperatieve model sluit goed aan bij het maatschappelijk ondernemen dat de basis blijft voor Zorgvilla Tante Toos en De Dienstbode. Bij elke locatie is er altijd een zorgondernemer die als zelfstandige zijn of haar eigen zorgonderneming leidt. Binnen elke Zorgvilla Tante Toos en Dienstbode heeft iedere bewoner en familie formele zeggenschap via het lidmaatschap van de vertegenwoordigersraad op het niveau van de locatie. Daar worden afspraken gemaakt over de dienstverlening, de kosten en de kwaliteit.

De coöperatieve gedachte bij de exploitatie van de individuele locaties

Ook binnen de individuele locatie is het belangrijk dat er zeggenschap en transparantie komt in de bedrijfsvoering. Vanaf 2022 is elke zorginstelling met meer dan 10 medewerkers verplicht om een onafhankelijke Raad van Toezicht te installeren. Daar is geen ontkomen aan. Dit omdat deze initiatieven vanuit het pgb gefinancierd worden en de familie/vertegenwoordigers een dominante rol spelen in het besturen van dit initiatief.

Vandaar dat vanaf de start elke locatie een eigen vertegenwoordigersraad krijgt, die een formele en een bepalende stem heeft in het algemeen beleid van de locatie. Deze raad heeft een driehoofdig bestuur, waarvan één een onafhankelijk voorzitter en twee leden gekozen uit de familie of vertegenwoordiger van de bewoners. De zorgondernemer woont de vergaderingen bij en geeft advies maar heeft geen stemrecht. Binnen het bestuur wordt jaarlijks het beleid beoordeeld dat de zorgondernemer heeft voorgelegd. Dit wordt vervolgens in de algemene vergadering aan alle leden van de vertegenwoordigersraad toegelicht.

Meer weten?

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen of hoe we kunnen samenwerken? Neem contact op met Sietske van Duren.