Kwaliteit

Meer dan alleen wettelijke verplichtingen

Kwaliteit is bij A&F Coöperatie meer dan alleen de wettelijke verplichtingen waar de formules vanzelfsprekend aan voldoen. Binnen de formules wordt de kwaliteit op verschillende manieren getoetst.

De kwaliteit van zorg op individueel niveau

Iedereen met een persoonsgebonden budget (pgb) sluit een individueel contract voor de zorg en begeleiding. Er wordt samen gekeken welke hulp en verzorging noodzakelijk is en welke behoeften en wensen de bewoner heeft. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan. Elke zes maanden is er een formele evaluatie tussen de zorgondernemer en de bewoner over de tevredenheid van de geboden zorg en begeleiding. Van deze evaluatie wordt een verslag gemaakt dat door beide partijen wordt ondertekend. Op- en aanmerkingen worden verwerkt en in het volgende overleg ter sprake gebracht.

De kwaliteit van leven op collectief niveau

Binnen onze zorgformules nemen de gezamenlijke activiteiten een belangrijke plaats in. Gezamenlijk eten, ontspanningsactiviteiten aanbieden, de sfeer in en rond het huis of huiskamer. Deze activiteiten bepalen in hoge mate de sfeer en het voorkomen van eenzaamheid. Al deze zaken die wat ons betreft zeker zo belangrijk zijn als de individuele zorg, worden jaarlijks besproken en toegelicht op de Algemene Vergadering van de vertegenwoordigersraad, waar alle bewoners en budgethouders automatisch lid van zijn. Tijdens deze vergadering presenteert de zorgondernemer de collectieve plannen aan de vergadering. Uiteindelijk komt er een kwaliteitsplan dat de goedkeuring heeft van de Algemene Vergadering van de vertegenwoordigersraad.

De kwaliteit van de bedrijfsvoering en de organisatie van de zorg en begeleiding

Elke Zorgvilla Tante Toos en Dienstbode wordt getoetst of zij uitvoeren wat er is vastgelegd over de kwaliteit. Denk hierbij aan een heldere en transparante bedrijfsvoering, voldoende gediplomeerd personeel, of alle wettelijke eisen en regelgeving wordt gerespecteerd en of de afspraken met familie en budgethouders worden nagekomen.

Klachtenprocedure

In Zorgvilla Tante Toos en De Dienstbode streven wij naar kwalitatieve zorg. Het kan echter zijn dat er zaken ontstaan waar u niet tevreden over bent. Wij vragen u hierover contact te zoeken met de zorgondernemer van de betreffende locatie. Zo kan de zorgondernemer zorgen voor verbetering.

Komen u en de zorgondernemer samen niet op één lijn dan kunt u contact zoeken met A&F Coöperatie.

Wanneer u geen oplossing heeft bereikt via de eerste twee stappen kan het raadzaam zijn uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Elke Zorgvilla Tante Toos en Dienstbode beschikt over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Op de persoonlijke pagina van elke locatie vindt u bij welke onafhankelijke klachtenfunctionaris zij zijn aangesloten en hoe u contact kunt opnemen met deze klachtenfunctionaris.

Meer weten?

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen of hoe we kunnen samenwerken? Neem contact op met Sietske van Duren.