Vastgoed

Kleinschalige woonvormen ontwikkelen

Stichting PB Vastgoed is verbonden met Zorgvilla Tante Toos en De Dienstbode. Om zo samen nieuwe kleinschalige woonvormen voor ouderen met een lichte tot intensieve zorgvraag te ontwikkelen.

Stichting PB Vastgoed draagt zorg voor het selecteren en beheren van de woon- en zorgcomplexen. Belangrijk hierbij is dat het maatschappelijke karakter van De Dienstbode en Zorgvilla Tante Toos ook in de keuze van het vastgoed terugkomt. Dit betekent dat er wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties, stichtingen en vastgoedorganisaties met een duidelijk maatschappelijk profiel.

Stichting PB Vastgoed biedt expertise en ervaring bij het renoveren van bestaande woon-/zorgcomplexen en het beheren van langdurige huurovereenkomsten met deze maatschappelijke huisvestingsorganisaties. Vanzelfsprekend gebeurt dit op een transparante wijze die maatschappelijk gezien past bij de visie van de Stichting.

Passend vastgoed

Het is de ambitie om de huurprijzen op een sociaal verantwoord niveau te houden. Omdat de zorgformules ook nog eens in dichtbevolkte gebieden liggen, is het een echte uitdaging om tot een goede selectie te komen. Vandaar dat tot nu toe veelal gekeken wordt naar bestaande woon-/zorg complexen, waarbij de benedenverdieping en eerste verdieping vaak gebruikt werden voor recreatiezalen/keukens/kantoren/behandelruimtes en opslag. Deze ruimtes zijn in het nieuwe stelsel geen onderdeel meer van de vergoeding. Het worden onrendabele ruimtes. Het zijn deze ruimtes die perfect passen om de zorgformules De Dienstbode en Zorgvilla Tante Toos te huisvesten.

Maatschappelijk rendement

Stichting PB Vastgoed is de buffer tussen de individuele zorgondernemers en de eigenaar/verhuurder van de complexen. Richting woningcorporaties en maatschappelijke verhuurders is Stichting PB Vastgoed de gesprekspartner en contracthouder. Met deze organisaties worden langdurige huurcontracten afgesloten. Deze contracten worden doorgezet richting zorgondernemers, waarbij Stichting PB Vastgoed de handling, de begeleiding en het leegstandsrisico op zich neemt. Voor deze werkzaamheden wordt aan de woningcorporatie/maatschappelijke verhuurder/eigenaar een tarief berekend van 6% van de jaarlijkse huuromzet.

De ondersteuning en expertise

Naast de beheersfunctie heeft Stichting PB Vastgoed nog een extra expertise te bieden: het actief meedenken en invullen van het programma van eisen in een bestaand complex. Met daarbij ook de filosofie: zo gewoon mogelijk wonen in een zo gewoon mogelijk huis. Deze filosofie moet vertaalt worden naar de praktijk.

Een eerste haalbaarheid met een uitgewerkt vlekkenplan

Een eerste stap is vaak het bezoeken van een complex, waarbij Stichting PB Vastgoed met haar ervaring al vrij snel kan beoordelen:

a) Of het complex voldoende ruimte heeft om één of meer van de zorgformules te huisvesten.
b) Of het constructie-technisch ook haalbaar is om de gewenste aanpassingen uit te voeren
c) Of het budgettair interessant is vervolgstappen te ondernemen.

Deze stap die als een eerste studie kan worden gezien, kan door Stichting PB Vastgoed worden georganiseerd en zo nodig worden uitgevoerd tegen van te voren afgesproken vergoedingen.

De begeleiding tijdens de verbouwing

Zodra de fase van voorlopig en definitief ontwerp wordt afgesloten, is het belangrijk dat de uiteindelijke gebruikers (de zorgondernemers) worden meegenomen in de voortgang. Denk daarbij aan afwerking, speciale voorzieningen, meerwerk en oplevering. Daarnaast zal zeker bij Zorgvilla Tante Toos extra aandacht worden besteed aan de aspecten als toegankelijkheid, brandpreventie, legionella, enz. Op al deze terreinen is binnen Stichting PB Vastgoed de nodige expertise en ervaring voorhanden om ervoor te zorgen dat alles volgens de visie van de stichting wordt gerealiseerd.

Bestuur

In maart 2020 is de stichting opgericht en ingeschreven. De bestuurder is Arjenne Jetzes.

Leden van de Raad van Toezicht zijn Hans Stam en Marcel Fruytier.

Meer weten?

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen of hoe we kunnen samenwerken? Neem contact op met Sietske van Duren.