Zorg met lef
en een
groot hart

A&F
Coöperatie
Kernwaarden
In 2040 zal iets meer dan een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder zijn. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen buurt en als dat niet meer kan in een kleinschalige vertrouwde omgeving met goede zorg in de buurt. Om dat te kunnen blijven realiseren is er een andere manier van denken en werken nodig. A&F Coöperatie gaat deze uitdaging aan. Wij bieden zorgformules die kleinschalig, gemoedelijk, toegankelijk en betaalbaar zijn. Zonder bureaucreatie en met het beste voor medewerkers en bewoners.

Ondernemerschap

Cruciaal verschil ten opzichte van andere vormen van zorg. Daarmee wordt er eigenaarschap en enorme betrokkenheid gecreëerd.

Zeggenschap

Iedere stem telt. Zeker de mensen met een persoonsgebonden budget moeten inspraak hebben. Transparantie staat centraal.

Kleinschalig

Wonen in een huiselijke omgeving. Korte lijnen, vaste gezichten, persoonlijk.

Onze formules
Verbinding
Aafje Coöperatie (58)

Zorgvilla Tante Toos

24-uurs wonen mét zorg en aandacht voor mensen met dementie

Wonen in een zorgvilla met een AOW-pensioen? Dat kan bij Zorgvilla Tante Toos. Dat is wonen met persoonlijke aandacht, aangename zorg, gezelligheid. Zorgvilla Tante Toos is riant, maar kleinschalig wonen. Een zorgondernemer is altijd aanwezig voor de groep van zestien tot achttien ouderen met dementie.
Aafje Coöperatie (27)

De dienstbode

Verzorgingshuis 2.0 in het eigen appartement

Ondersteuning, aandacht en thuiszorg in een gemoedelijke sfeer. De Dienstbode is altijd aanwezig in het gebouw. Zelfstandige ouderen die nu in een wooncomplex wonen, kunnen zich aansluiten bij De Dienstbode die in het gebouw een eigen onderneming gaat starten. Alles wordt betaald via het persoonsgebonden budget en een eigen bijdrage. Maar altijd betaalbaar.
Maak je droom waar
Ondernemer gezocht
Maak je droom waar, wordt eigen baas in de zorg. Aandacht, opleiding en gewoon doen.